Haku

Kirjaston luokituskaavio (YKL)

00 KIRJA-ALA

02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA

06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA

06.1 Yhdistykset. Säätiöt. Kerhot

06.2 Museot

06.4 Arkistoala

06.5 Kokoukset. Kulttuuritapahtumat

06.6 Apurahat

07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ

07.21 Radiotoiminta

07.22 Televisiotoiminta

11 FILOSOFIA

11.5 Nykyajan filosofia

14 PSYKOLOGIA

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia.

16.8 Tiedepolitiikka

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito

17.8 Yleinen estetiikka

30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE

30.1 Sosiologia

30.11 Sosiaaliset järjestelmät

30.111 Yhteiskunnallinen futurologia

30.114 Alueellinen sosiologia

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia

30.13 Sosiaalipsykologia

30.7 Kansalaistoiminta ja –aktivismi. Järjestötoiminta. Kokoustekniikka.

31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka

32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat

32.1 Poliittiset järjestelmät

32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa

32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset

32.3 Sukupuolten ja seksuaalisten ryhmien asema yhteiskunnassa

32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa

32.5 Kansainvälinen politiikka

32.6 Kansainvälinen yhteistyö

32.51 Euroopan unioni

33 OIKEUSTIEDE

33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat

33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus

33.21 Perustuslait. Kansalaisoikeudet

33.25 Vero-oikeus

33.3 Siviili- ja kauppaoikeus

33.32 Perintöoikeus

33.33 Esine-, velvoite- ja sopimusoikeus

33.34 Immateriaalioikeudet. Tekijänoikeus

33.36 Kauppaoikeus

33.364 Yhtiölainsäädäntö

33.44 Työoikeus

33.5 Rikosoikeus

33.62 Konkurssilainsäädäntö

34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA

34.5 Yhdyskuntasuunnittelu

35 HALLINTO

35.4 Kunnallishallinto. Paikallishalllinto

36 TALOUSTIEDE

36.1 Talouspolitiikka

36.13 Työ. Työelämä

36.131 Työvoimapolitiikka

36.2 Raha. Valuutta

36.5 Julkinen talous. Finanssioppi

36.6 Kansainvälinen talous

37 SOSIAALIPOLITIIKKA

38 KASVATUS. OPETUS

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut

49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

59.5624 Luovuus- ja toimintaterapiat

61 ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA

61.2 Systeemityö. Tiedonhallinta

61.3 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet

61.7 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia

61.72 Internet. Intranet. Ekstranet

61.721 Verkkoyhteisöt. Sähköposti. Verkkojuttelu

61.73 Matkaviestinpalvelut

61.742 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka

64.3 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

65 KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS

69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE

69.1 Liiketalouden hallinto

69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät

69.3 Markkinointi. Kauppa

69.35 Mainonta

70 TAIDE. TAIDEHISTORIA

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka

70.2 Taidekauppa

71 UUDET TAIDEMUODOT

71.3 Tilataide. Ympäristötaide

72 ARKKITEHTUURI

72.2 Rakennukset. Rakennustyypit

72.29 Kulttuurirakennukset

75.1 Grafiikka

75.7 Valokuvaus. Valokuvataide

75.71 Aiheet valokuvataiteessa

76 TAIDETEOLLISUUS

77.1 Teatteritaide

77.11 Teatterityö

77.12 Harrastajateatteri

77.153 Nukketeatteri

77.157 Musiikkiteatteri

77.19 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia

77.3 Tanssi

77.32 Tanssitaide

77.4 Elokuvat. Elokuvataide

77.492 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Suomi

78 MUSIIKKI

78.1 Musiikin tutkimus

78.16 Musiikkiteollisuus. Musiikkiteknologia

78.355 Elokuva-, TV- ja videomusiikki

78.9 Musiikin historia

79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT

79.81 Pelit

79.91 Sirkus

86 KIRJALLISUUSTIEDE

86.13 Sarjakuva

86.18 Tietokirjallisuus

87 KIELITIEDE

87.5 Kääntäminen. Tulkkaus

88.2 Suomen kieli

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia

92 Suomen historia

92.833 Pääkaupunkiseudun historia

Päivitetty 11.9.2023