Sökning

I avancerad sökning finns det flera sökfält där du kan skriva in sökord och sökmeningar.

Du kan välja att söka på exempelvis titel, upphovsman och roll eller ämne. Om du väljer ”Upphovsman och roll” kan du skriva in namn och upphovsroll, t.ex. Jörn Donner författare. Då ger sökresultaten bara böcker som Donner skrivit, inte filmer som han regisserat. Också organisationer kan ha en roll i att skapa material, t.ex. som arkivbildare.

Du kan kombinera flera sökord i din sökning geno¬m att samtidigt använda flera sökfält eller sökgrupper. Samma booleska operatorer (AND, OR, NOT) tillämpas alltid på sökorden inom sökgruppen. I Sök-rullgardinsmenyn intill sökfälten kan du definiera den booleska operatorn inom den aktuella sökgruppen:

Med alla sökord (AND) — Ger sökresultat som motsvarar innehållet i alla sökfält.

Med något av sökorden (OR) — Ger sökresultat som motsvarar ett eller flera av sökorden. (Fler sökresultat än med AND-sökning.)

Med inget av sökorden (NOT) — Ger sökresultat som inte innehåller något av sökorden. Det lönar sig att använda det här alternativet om du vill att något sökord inte alls ska ingå i sökningen. Observera att det behövs en separat sökgrupp för det här, om du också vill definiera sökord som ska ingå i materialet.

Med knappen Lägg till sökfält kan du lägga till ett nytt sökfält i formuläret.

Knappen Lägg till sökgrupp lägger till en ny grupp av sökfält. Med knappen Radera sökgruppen kan du ta bort den ifrågavarande gruppen.

Relationen mellan sökgrupperna definieras genom att välja sökoperatorn Alla grupper (AND) eller Vilken som helst grupp (OR).

Begränsningar

Avancerad sökning kan begränsas till att endast innehålla material på ett visst språk eller enligt materialtyp samt produktionsår.

Det kan ingå flera språk och materialtyper i en sökning.

Geografiskt område

På Finlands karta kan du välja ett visst område från vilket du vill söka material. Du kan zooma in och ut på kartan beroende på hur stort område du vill begränsa sökningen till. Observera att bara en del av materialet kan sökas enligt position.