Sökning

Tidskrifter

Lehdet

Upphovsrätts biblioteket innehåller centrala inhemska och internationella publikationer inom området. En del av publikationerna är tillgängliga både i tryckt version och som open-access-webbmaterial.

Tidskrifter kan inte lånas ut, men kopior av artiklar kan tas på biblioteket. Vi levererar även artiklar publicerade i tryckta tidskrifter i elektroniskt PDF-format. Kontakta oss om du hittar en artikel du skulle vilja ha en elektronisk kopia av.

Tidskrifter som publicerades före år 2018 finns främst i separata utrymmen i bibliotekets arkiv. Vänligen meddela oss i förväg om du vill undersöka material som finns i arkivet, så att materialet kan hämtas och förberedas på biblioteket.

* onlineversion finns tillgänglig i bibliotekets nätverk

Lehdet